Sejm zaczyna prace nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego. Jej celem jest m.in. większa ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z SMS-ami Premium. Zostanie też usprawniony system ostrzegania o możliwych zagrożeniach, np. możliwych klęskach żywiołowych.

Projekt zmian w prawie telekomunikacyjnym, które mają nas bardziej chronić przed oszustwami związanymi z usługami SMS Premium Rada Ministrów przyjęła już na początku stycznia br. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji celem nowelizacji jest kompleksowa ochrona konsumentów na rynku telekomunikacyjnym i wyposażenie regulatora rynku, czyli Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w dodatkowe, bardziej skuteczne narzędzia.
W proponowanym kształcie ustawa pozwoli też na sprawniejsze ostrzeganie przed możliwymi zagrożeniami, takimi jak np. klęski żywiołowe. W projekcie który został skierowany do Sejmu założono, że jeśli użytkownik nie określi maksymalnego limitu korzystania z SMS Premium, to domyślnym progiem będzie kwota 35 zł. Po jej przekroczeniu nastąpi automatyczna blokada SMS-ów Premium (obecnie taka blokada może nastąpić tylko z inicjatywy abonenta). Użytkownik zostanie też poinformowany o blokadzie i to od niego będzie zależało czy chce ją usunąć.
Użytkownicy będą też mogli ustalić próg dla SMS Premium na poziomie 0, 100 czy 200 zł. W myśl nowych przepisów dodatkowym zabezpieczeniem użytkowników będzie obowiązek informowania ich przez usługodawcę z jaką ofertą mają do czynienia i jakie opłaty są z nią związane. Ponadto dane dotyczące dostawcy usługi Premium będą obligatoryjnie umieszczane na rachunku telefonicznym, jaki operator dostarcza użytkownikowi.
W projekcie przewidziano także wysyłanie abonentom bezpłatnych SMS-owych komunikatów o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić na obszarach, gdzie mieszkają. Określenie obszaru występowania zagrożenia, a także treści komunikatu SMS będzie dostarczało operatorom Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy nowelizacja prawa telekomunikacyjnego wejdzie w życie. Przy szybkim procedowaniu nowych przepisów może się to nastąpić jeszcze w poerwszym kwartale br.