Prezydent Ełku przyznał dotacje na rozwój ełckich klubów sportowych oraz ich zawodników. W ratuszu miejskim 22 lutego odbyła się uroczystość wręczenia „Sportowych Marek Miasta Ełku”. Laureatom- sześciu klubom sportowym z Ełku, prezydent przyznał dotację o łącznej wartości 72 000 zł.


Sportowa Marka Miasta Ełku to finansowa i promocyjna forma wsparcia i wyróżnienia klubów sportowych z Ełku, których plan rozwoju zawodników i drużyn zakłada osiągnięcie określonych wyników we współzawodnictwie na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Zasadniczym  celem konkursu było wyłonienie projektów zawierających plan rozwoju sportowego zawodników i drużyn sportowych zakładających osiągnięcie określonych celów, w tym określonych wyników sportowych i efektu promocji miasta poprzez sport.

Na konkurs wpłynęły  oferty, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Po zapoznaniu się z opinią komisji Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał dotacje sześciu klubom.

W imieniu Prezydenta Tomasza Andrukiewicza wyróżnienia klubom sportowym wręczył dziś Artur Urbański.

Sportowe Marki Miasta w 2019 roku :

1.    Uczniowski Klub Sportowy MMA Team Ełk

·         dyscyplina: mieszane sztuki walki (MMA).

2.    Miejski Klub Bokserski "Mazur" Ełk

·         dyscyplina: boks.

3.    Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku

·         dyscyplina: wioślarstwo.

4.    Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MIKRO Ełk

·         dyscyplina: piłka siatkowa.

5.    Ełcki Klub Sportowy Karate Kyokushin

·         dyscyplina: karate.

6.    Uczniowski Klub Sportowy „Rona 03”

·         dyscyplina: piłka nożna.