Zapytaliśmy Jarosława Olszewskiego, prezesa ełckiego Mazura, jak wygląda sytuacja finansowa oraz organizacyjna na 3 tygodnie przed startem rundy wiosennej.