Prezydent Ełku przyznał stypendia, nagrody i wyróżnienia ełckim sportowcom oraz trenerom. Wręczenie ich odbyło się wczoraj tj. 24 lutego w Urzędzie Miasta Ełk.


Stypendium to forma wsparcia materialnego zawodników oraz trenerów, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników i trenerów poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Nagroda jest wyrazem uznania dla zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe, dla trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki ich zawodników, a także klubów (w tym działających w formie stowarzyszenia), związków sportowych, instytucji, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.

Wyróżnienia przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: "zawodnik", "trener/instruktor" i "zespół sportowy", za wybitne osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.


I. Stypendia otrzymali:

1)   Adrian Krukowski (senior) - zawodnik Miejskiego Klubu Bokserskiego Mazur Ełk

2)   Dawid Seroka (junior młodszy) - zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS w Ełk

3)   Michał Synowiec (junior młodszy) - zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS w Ełku

4)   Jacek Bagiński (junior młodszy) - zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS w Ełku

5)   Dawid Chrościelewski (junior młodszy) - zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS w Ełku

6)   Adrianna Krystochowicz (junior) - zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS w Ełku

7)   Maria Żukowska (junior młodszy) - zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS w Ełku

8)   Klaudia Pankratiew (młodzieżowiec) - zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS w Ełku

9)   Wiktor Grzegorczyk (junior) - zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS w Ełku

10) Krzysztof Przybysz (junior młodszy) - zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS w Ełku

11) Bartłomiej Dołoto (junior starszy) - zawodnik Klubu Sportowego Thor Szkoła Walki

12) Oliwia Gajewczyk (junior młodszy) - zawodniczka Klubu Sportowego Thor Szkoła Walki

13) Zuzanna Gołębiewska (kadet młodszy) - zawodniczka Klubu Sportowego Thor Szkoła Walki

14) Julia Waszkiewicz (junior) - zawodniczka Stowarzyszenia „Masakra”

15) Rafał Sztramko - trener Klubu Sportowego Thor Szkoła Walki

16) Igor Makal - trener Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS w Ełku

II. Nagrody otrzymali:

1) Dominika Skowrońska - zawodniczka Stowarzyszenia „Masakra”

2) Dominik Golak - trener Stowarzyszenia „Masakra”

III. Wyróżnienia otrzymali:

1) Natalia Gawędzka - zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS w Ełku

2) Szymon Zyskowski - zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS w Ełku
Łączna kwota przyznanych stypendiów to 41 250 zł. W budżecie miasta Ełku na 2020 r. zaplanowano łączną kwotę 160 tys. zł w tym:

* na stypendia sportowe: 140 tys. zł
* na nagrody: 20 tys. zł