Rekonstrukcja Bitwy pod Prostkami była organizowana co roku w pierwszy weekend lipca. Począwszy od tego roku wydarzenie nie będzie już cykliczne.


Radni Gminy Prostki zdecydowali o zmianie formuły Dni Prostek i organizacji rekonstrukcji bitwy, co kilka lat (nie cyklicznie). Tym samym został zmieniony mural. Poprzednia wersja napisów mówiła o rekonstrukcji w pierwszy weekend lipca, co w obecnej sytuacji byłoby wprowadzaniem zainteresowanych wydarzeniem w błąd. W chwili obecnej nie ma bitwy w kalendarzu wydarzeń na 2019 rok.

Obecnie napis nawiązuje do 100–lecia Odzyskania Niepodległości, w którą wpisuje się zwycięska Bitwa pod Prostkami. Gmina Prostki zwróciła się do biura Programu Niepodległa, o akceptację projektu obecnej grafiki. Decyzją Pełnomocnika Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Ministra Jarosława Sellina, projekt uzyskał zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Zdjęcia z rekonstrukcji z roku 2018 

W minionym roku rekonstrukcja odbyła się 1 lipca w miejscu gdzie najprawdopodobniej doszło do starcia sił Rzeczpospolitej wspartej siłami tatarskimi z wojskami szwedzko-brandembursko-pruskimi. W artykule "Inscenizacja zwycięskiej bitwy pod Prostkami z 1656 roku" można zobaczyć naszą relację w rekonstrukcji bitwy w roku 2018.

Skrót wideo rekonstrukcji Bitwy pod Prostkami w 2018 roku


Nowy mural w Prostkach