Atrakcje turystyczne to miejsca, które przyciągają turystów i oferują im rozrywkę, relaks lub edukację. Mogą to być muzea, zabytki, parki rozrywki, restauracje, plaże czy góry. Atrakcje turystyczne stanowią ważny element gospodarki turystycznej i często wpływają na rozwój regionów turystycznych.