Chętni do pracy w Straży Miejskiej mają szansę dołączyć do zespołu. Do obsadzenia są 3 wakaty. Do 29 listopada przyjmowane będą dokumenty aplikacyjne.


W tym naborze są do obsadzenia 3 etaty. By zostać funkcjonariuszem należy przede wszystkim złożyć do 29 listopada komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych w siedzibie Urzędu Miasta Ełku.

Nabór odbędzie się w trzech etapach:
I – pisemny test wiedzy
II – test sprawności fizycznej obejmujący: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską, bieg wahadłowy 10 x 10 m, skłony tułowia na czas, bieg po kopercie, bieg na 1000 m.
III – rozmowa kwalifikacyjna, w tym część rozmowy w zadeklarowanym języku obcym.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Skiba – Komendant Straży Miejskiej w Ełku, tel. 87 7326287, ul. Piłsudskiego 2.

Informacja o wynikach naboru:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.elk.warmia.mazury.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piłsudskiego 4.

Szczegółowe informacje o ełckiej Straży Miejskiej znajdziecie w naszym artykule: Ełcka straż miejska - Wasza opinia