Istnieje duża szansa na to, aby w ogłoszeniach o pracę podawana była wysokość wynagrodzenia.