Istnieje duża szansa na to, aby w ogłoszeniach o pracę podawana była wysokość wynagrodzenia.

Jest to projekt autorstwa Nowoczesnej, która już 30 sierpnia 2018 r. złożyła do Sejmu projekt ustawy nowelizującej Kodeks Pracy. Z nowelizacji wynika, że ogłoszenia o pracę muszą zawierać informację o proponowanej pensji zasadniczej brutto lub widełek. W przypadku, gdy pracodawca wskaże tzw. "widełki", musi poinformować, że ostateczna kwota podlega negocjacjom. Wartość najniższego zaproponowanego wynagrodzenia nie może być niższa od płacy minimalnej. Jeśli firmy tego nie zrobią, muszą liczyć się z karą od 1000-30.000.

Twórcy projektu wskazali, że jawność płac w ogłoszeniach popiera większość Polaków. Pozytywne aspekty projektu zauważa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zauważają również związki zawodowe oraz pozostałe partie polityczne. Ma on ujawnić walkę z nierównościami płacowymi.  

Pomysł negatywnie oceniają pracodawcy. A Wy co sądzicie na ten temat?