Chętni do pracy na przejściach granicznych w Grzechotkach i Gołdapi mają szansę włożyć mundur celnika. Do 8 maja przyjmowane będą dokumenty aplikacyjne.

W tym naborze jest do obsadzenia 11 etatów. By zostać funkcjonariuszem należy przede wszystkim złożyć w terminie do 8 maja br. w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie (Al. Marszałka Piłsudskiego 59 A), komplet wymaganych dokumentów. Później trzeba będzie zdać m.in. egzamin z wiedzy ogólnej, test sprawnościowy, oraz przejść test psychologiczny. Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, mającymi co najmniej średnie wykształcenie, cieszący się nieposzlakowaną opinią.

Ci, którzy osiągną najlepsze wyniki testów, po uzyskaniu zadowalających wyników badań lekarskich oraz przejściu wymaganych sprawdzeń, będą mogli nałożyć mundur. Do ich zadań będzie należało m.in. dokonywanie odpraw podróżnych i towarów, kontrola pojazdów oraz osób, obejmowanie towarów procedurą celną itp.

Wzory dokumentów i więcej informacji: KLIK