Informujemy, że od lipca 2019 roku zmieniliśmy nazwę oraz okroiliśmy profil naszej działalności „mazuryinfo.com”. Poprzedni projekt w dużej mierze skupiał się na platformie informacyjnej dotyczącej atrakcji regionu, imprez organizowanych w naszym mieście i okolicach oraz bazie noclegowej Mazur. Obecnie skupiamy się tylko na bazie noclegowej i rozszerzamy działalność o kompleksową obsługę nieruchomości przeznaczonych pod wynajem.