Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Ełku istnieje możliwość wykupu lokalu mieszkalnego z 90% bonifikatą. W ramach ustawowego pierwszeństwa, na rzecz najemców. Uprawnieni do wykupu będą wyłącznie najemcy nieposiadający zadłużenia w opłatach za lokal mieszkalny. W przypadku zaległości finansowych, procedura sprzedaży będzie prowadzona po uregulowaniu wszelkich zobowiązań z tego tytułu wobec Miasta Ełk.