Przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz obowiązkowej jazdy na suwak wkrótce pojawią się w Prawie o ruchu drogowym. Minister infrastruktury skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy.

Celem projektu jest stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego (korytarz życia) oraz gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów (suwak).

Korytarz życia
Jak informuje resort infrastruktury, w przypadku korytarzy życia przepisy będą określały zasady tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza.

Większość krajów Unii Europejskiej, podobnie jak i Polska, nie uregulowało dotychczas tej kwestii w sposób kompleksowy i ustawowo zakładając, że użytkownicy dróg znają zasady ruchu i zachowują zdrowy rozsądek w sytuacjach awaryjnych. Np. w Finlandii, Francji czy Wielkiej Brytanii kierowcy muszą zapewnić pierwszeństwo pojazdom ratowniczym z migającymi światłami i włączonymi syrenami, jednak jak dokładnie to zrobią, zależy tylko od nich. Ale kraje takie jak Austria, Chorwacja, Czechy, Dania, Hiszpania czy Niemcy przyjęły przepisy zobowiązujące kierowców w takich sytuacjach do podejmowania bardzo konkretnych działań w celu utworzenia przejezdnego pasa ruchu, zwanego korytarzem życia lub pasem ratunkowym, a za ich nieprzestrzeganie (lub nadużywanie korytarza!) wprowadziły surowe sankcje.

W projekcie ustawowych zmian są dokładne zasady, w którą stronę i z jakich pasów będą ustępować kierowcy, dając wolną drogę pojazdom ratunkowym. Do tego przejrzyste ilustracje poglądowe, które dotyczą także tzw. suwaka drogowego – drugiej kwestii ujętej w projekcie zmian.

Suwak drogowy lub mandat
W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie określą zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Sformalizują również zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

Innymi słowy, suwak wymusi grzeczność, dzięki której zmaleją korki i upłynni się ruch na wszystkich pasach – nie będzie już tak, że na jednym pasie godzinami czeka sznur aut, bo na drugim nader rzadko trafia się kierowca, który zechce kogoś wpuścić.

Zostanie wprowadzone adekwatne oznakowanie, a za niestosowanie suwaka będą mandaty. Oznakowanie gdzieniegdzie już jest, ale tylko jako sugestia, którą łatwo zignorować i tak często się dzieje.

Propozycje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące przepisów o drogowym korytarzu życia i suwaku zbliżone do sprawdzonych od lat rozwiązań funkcjonujących w tych krajach Europy, gdzie już są.

Jakie korzyści

  • krótszy przejazd służb podejmujących działania ratunkowe w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego, a co za tym idzie – zwiększenie szans na przeżycie lub na mniejszy uszczerbek zdrowia ofiar;
  • zmniejszeniu długości zatorów, a w konsekwencji zapewnienie bardziej płynnego i bezpieczniejszego ruchu w przypadku zmiany pasa ruchu, gdy na jezdni z co najmniej dwoma pasami w jednym kierunku co najmniej jeden zanika.

Po uzgodnieniach międzyresortowych projekt ustawowych zmian drogowych trafi do konsultacji publicznych, europejskich, ekonomicznych, po czym rząd skieruje go do Sejmu.

Przepisy dotyczące  tworzenia tzw. korytarzy życia mają wejść w życie 1 listopada 2019 r., natomiast rozwiązania dotyczące jazdy na suwak zaczną obowiązywać po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.