11 lipca 2019 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającą nową formę czasowej rejestracji pojazdów- profesjonalną rejestrację pojazdów. Mowa o zielonych tablicach rejestracyjnych. Kto je może otrzymać i co one oznaczają?


Profesjonalna rejestracja – to nazwa nowego sposobu nadawania uprawnień do poruszania się pojazdom po drogach. Ułatwi organizację jazd testowych, etapowe konstruowanie pojazdów, a nawet prowadzenie badań nad nowymi rozwiązaniami. I co najważniejsze – właśnie wchodzi w życie – informuje Ministerstwo Cyfryzacji. 

Od kiedy i dla kogo?
Profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi i profesjonalnym dowodem będą mogli posługiwać się przedsiębiorcy z oddziałem lub siedzibą w Polsce, zajmujący się produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów, a także jednostki uprawnione np. Instytut Transportu Samochodowego lub jednostki badawcze producentów. Producent samochodów, dealer motoryzacyjny, którzy posiadają kilkadziesiąt aut, każdy z tych pojazdów musieli rejestrować oddzielnie. Tym samym do każdej z tych maszyn muszą wyrobić oddzielne tablice i dowód rejestracyjny.

Dzięki nowym przepisom od 11 lipca wystarczy ze w swoim urzędzie złożą wniosek do zostania uprawnionym podmiotem do profesjonalnej rejestracji. Otrzymają oni wtedy jeden dowód i jedną tablicę rejestracyjną. Oznacza to że na tych samych tablicach będą mogli testować wiele pojazdów. Znaki wytłoczone na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej składają się z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i numeru, który rozdzielony został literą „P” – wyjaśnia Marek Zagórski, minister cyfryzacji. – Jednak najbardziej zauważalną różnicą będzie kolor cyfr i liter. Te nie będą czarne, a właśnie zielone – dodaje szef Minister Cyfryzacji.

Opłaty i ważność dokumentu
Uprawione podmioty, oprócz producentów, będą mogły zamówić nie więcej niż 100 blankietów. Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów wyniesie 100 zł, a za blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 10 zł. Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie ważny 30 dni od daty wypełnienia. Jeśli zostanie wydany na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta, to blankiet będzie ważny 6 miesięcy (procedury i badania homologacyjne trwają dłużej niż 30 dni). Podmiot uprawniony w ciągu 30 dni od wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu będzie musiał zwrócić staroście blankiety, dowody rejestracyjne oraz tablice rejestracyjne. Jeśli tego nie zrobi będzie miała zastosowanie sankcja (kara pieniężna).