Znamy już przebieg drogi ekspresowej S61 - realizowany przez Olsztyński oddział GDDKiA. W piątek 23 lutego w siedzibie olsztyńskiego oddziału GDDKiA rozstrzygnięto przetargi na projekt i budowę dwóch odcinków: Szczuczyn - Ełk Południe oraz Ełk Południe - Wysokie. Wobec tego, wszystkie trzy odcinki drogi Via Baltica weszły w ostatnią fazę postępowania przetargowego. Po ewentualnych odwołaniach i kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będzie można podpisać umowy do realizacji zadań.

Ostatnie dwa zadania wykona firma POLAQUA Sp. z o. o. z Wólki Kozodawskiej, złożyła ona najkorzystniejsze oferty. Wykonanie zadania na odcinku Szczuczyn Ełk - Południe (23 km) zamierza wykonać za kwotę 534,3 mln zł.
Natomiast zadanie nr 2 tj. Ełk Płd. – Wysokie zamierza zrealizować za 613,2 mln zł (ok. 20 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km).
Planowany termin realizacji obu zadań to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03). 
Rozstrzygnięcie odcinka od: Węzła Wysokie do Raczek

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.  Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na początku roku 2021.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu  „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

Więcej map w większej rozdzielczości w galerii zdjęć