Około 23-kilometrowy odcinek trasy od Szczuczyna do węzła Ełk Południe znalazł wykonawcę. W poniedziałek (6 sierpnia 2018 r.) została podpisana umowa z konsorcjum firm: Porr, Porr Bau oraz UNIBEP. Zakończenie budowy ostatniego odcinka drogi S61 planowane jest na III kwartał 2021 r.


Podpisano umowę na projekt i budowę ostatniego z warmińsko-mazurskich odcinków drogi ekspresowej S61. Wykonawcą ok. 23-kilometrowego fragmentu trasy od Szczuczyna do węzła Ełk Południe będzie konsorcjum firm: Porr, Porr Bau oraz UNIBEP.  Wartość zadania wynosi ok. 699,5 mln zł. Planowany czas realizacji to 29 miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego, czyli od 15 grudnia – 15 marca.

Inwestycja będzie polegała na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Połączenie z siecią dróg lokalnych będzie możliwe poprzez węzły drogowe: Guty, w gminie Szczuczyn oraz Ełk Południe, w gminie Ełk w pobliżu msc. Nowa Wieś Ełcka.

Odcinek, na budowę którego została właśnie podpisana umowa jest jednym z trzech fragmentów drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki, będącej częścią europejskiej trasy Via Baltica, realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

  • Zadanie nr 1 – Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23 km),
  • Zadanie nr 2 - węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie o dł. ok. 23 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km),
  • Zadanie nr 3 - węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20 km).