Dziś tj. 13 lutego w siedzibie olsztyńskiego GDDKiA wyłoniono wykonawcę 20 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61. Przetarg dotyczył odcinka z Raczek do węzła Wysokie.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex SA (484,3 mln zł). Termin na wykonanie inwestycji to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych tj. od 15.12 do 15.03.

Opisany fragment jest 1 z 3 części realizacyjnych drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki.
Zadanie nr 1 – Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23 km)
Zadanie nr 2 - węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (ok. 20 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km)
Zadanie nr 3 - węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20 km).

Jak dowiadujemy się ze strony GDDKiA inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. 
Czyli wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych będzie zobowiązany do przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Zakończenie prac planowane jest na początek 2021 roku. 

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu  „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).