Wsparcie dla wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich ma zapewnić nowy program resortu edukacji i nauki "Perły nauki". Nabór wniosków rozpocznie się we wtorek.