Ukazał się przewodnik rowerowy po powiecie ełckim pt. „Wokół Jeziora Ełckiego”, który został wydany przez Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne.


W powiecie ełcki jest podobno najwięcej jezior w Polsce. Liczący sześćdziesiąt tysięcy mieszkańców Ełk, otoczony jest wianuszkiem jezior. Granice miasta swoimi wodami omywają Jezioro Ełckie, Selment Mały, Szyba i Sunowo. Nieodległe są również jeziora: Selment Wielki, Szarek, Herta Duża (potocznie zwane Żabie Oczko) i Herta Mała.

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne proponuje około 20 – kilometrową trasę rowerową wokół Jeziora Ełckiego. Trasa pozwoli zobaczyć miasto z bliska, w jego szczególnie atrakcyjnych częściach, jak również umożliwi popatrzenie na nie z oddali. Jak możemy przeczytać w przewodniku „trasę starliśmy się poprowadzić istniejącymi już ścieżkami rowerowymi, a tam, gdzie ich nie ma, możliwie, jak najbezpieczniej”.

Twórcy przewodnika zwrócili uwagę na otaczającą przyrodę oraz obiekty historyczne. Jezioro Ełckie jest 12 – tym, co do głębokości jeziorem Polski. Jego maksymalna głębokość to 56 m. Akwen jest wyraźnie podzielone na trzy plosa (zachodnie, środkowe i północne). Największe i najgłębsze jest ploso środkowe. Poziom lustra wody waha się w granicach 119,9 – 120,4 m n.p.m. Wahania poziomu lustra wody spowodowane są m.in. tym, że Jezioro Ełckie jest akwenem przepływowym dla rzeki Ełk. Stan wody w rzece Ełk jest regulowany jazami powyżej Jeziora Ełckiego - w Stradunach i poniżej - w Nowej Wsi Ełckiej.

Mimo, że akwen zaliczany jest do najgłębszych w Polsce, nie należy on jednak do największych. Jezioro Ełckie jest stosunkowo małe, a jego powierzchnia wynosi 380 ha, co daje mu 120 – te miejsce w kraju pod względem wielkości. Prajezioro było znacznie większe i obejmowało obszar obecnego Jeziora Ełckiego oraz jezior: Selment Mały i Szyba, Jeziora Barany i Herta Duża oraz jeziora Szarek i Sunowo. Dawny jego obszar tworzy dziś obniżenie jeziorne o powierzchni płaskiej, okresowo lub stale podmokłej, wyniesionej średnio od 0,5 do 1 m ponad poziom wody w Jeziorze Ełckim.

Przewodnik można zobaczyć na stronie CEE w Ełku.

Wersję elektroniczną oraz papierową przewodnika rowerowego sfinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.