W Bartoszach znajduje się jedyny na terenie naszego powiatu faunistyczny rezerwat przyrody Ostoja Bobrów Bartosze o powierzchni 190 ha.

Z trzech stron otaczają go jeziora. W rezerwacie znaleźć można ponad 270 gatunków roślin, a także interesujące okazy miejscowej fauny. Obejmuje on silnie podtopione torfowisko niskie porośnięte brzozą z bogatym podszytem, złożonym z wierzby, kruszyny i świerka. Torfowisko jest miejscem gnieżdżenia się bobrów. W otoczeniu bory sosnowe.

Obok drogi krajowej nr 16 (okolice wsi Bartosze) znajduje się okazały niemiecki cmentarz wojenny, na którym spoczywają żołnierze polegli podczas I i II wojny światowej. Znaczną część grobów przeniesiono przed kilku laty        z ełckiego cmentarza komunalnego oraz innych miejsc pochówku.