Zarząd Powiatu Ełckiego podpisał umową partnerską z przedstawicielami miasta Birsztonas na Litwie oraz Nadleśnictwem Ełk na realizację projektu ,,Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”.


W ramach inwestycji powstanie szlak pieszo-rowerowy od drogi gminnej do miejscowości Szarek do projektowanej ścieżki wokół Jeziora Ełckiego. W ramach realizacji projektu utworzony zostanie również szlak turystyczny w mieście Birsztonas (3 tys. miasto położona nad Niemnem). 

Celem projektu jest rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 900 tysięcy Euro, z czego 85 % tej kwoty pochodzić będzie z funduszy europejskich.