Zakończyła się realizacja kolejnej gminnej inwestycji. W Mrozach Wielkich modernizacji doczekał się budynek świetlicy wiejskiej. Dzisiaj 16 sierpnia miało miejsce uroczyste otwarcie obiektu.


– Budynek zmodernizowaliśmy w celu utworzenia tam Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.
– Nie tylko zmodernizowany został sam budynek, ale zagospodarowaliśmy także teren go otaczający. Postawiliśmy stojak na rowery, ławki do wypoczynku, stół z ławkami i palenisko, a do tego ogrodziliśmy działkę.Zgodnie z projektem w budynku wymieniono okna, stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, zmieniło się też pokrycie dachu. Obiekt doczekał się docieplenia i rozbudowy instalacji c.o. Poprawił się też wizerunek terenu wokół tej nieruchomości. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego wyposażono też w gablotę i tablicę z planem gminy. Łączna kwota inwestycji to prawie 170 tysięcy złotych. Gmina Ełk pozyskała wsparcie finansowe na kwotę ponad 107 tysięcy złotych. Wsparcie pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lider w EGO” do 2023 roku.

Symbolicznego otwarcia CORT dokonali Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski, przewodniczący Rady Gminy Ełk Mirosław Radywoniuk, radny Tadeusz Fatkowski – przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Ełk oraz Andrzej Bielecki, sołtys Mrozów Wielkich.
– CORT będzie udostępniać informacje o szerokiej gamie różnego rodzaju atrakcji turystycznych – dodaje Tomasz Osewski. – Chcemy jak najlepiej wykorzystać walory turystyczne Mazur na terenie Gminy Ełk.