Uczniowie ełckiej szkoły mają szansę na 4 - tygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii. Program dotyczy uczniów obecnych klas 2 i 3 uczących się na kierunkach: technik ekonomista, technik logistyk oraz technik organizacji reklamy.

Środki na to działanie zostały pozyskane z programu „Staże zagraniczne szansą na lepszy rozwój”. Jest to kwota niemal 900 tys. złotych. 

Jak podaje Starostwo Powiatowe w Ełku w lutym zostaną podjęte kolejne działania mające na celu pozyskanie środków z programu RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020. Działanie „Zawodowcy na start”. Będą to kursy podnoszące specjalistyczne kwalifikacje. W projekcie tym wezmą też udział nauczyciele przedmiotów zawodowych. 
Zespól Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego pozyska dodatkowo specjalistyczne tablice interaktywne oraz w pełni wyposażoną salę komputerową. 

Wszystkie te działania mają na celu sprostanie zmieniającym się potrzebom rynku oraz realizacji idei europejskiego wymiaru szkoły.