Prezydent Ełku podpisał umowę z wykonawcą i przekazał plac pod rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna o blok szkolny, przedszkolny i żłobek. Dzięki tej inwestycji szkoła będzie mogła dodatkowo przyjąć prawie 750 dzieci. Koszt inwestycji to prawie 20 mln zł, a zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2021 r.


Dziś 19 lipca został przekazany plac pod rozbudowę istniejącego budynku SP nr 5 w Ełku przy ul. M. M. Kolbego. Dzięki rozbudowie, w nowej części budynku powstaną sale lekcyjne oraz językowe dla prawie 500 uczniów szkoły podstawowej, ponadto na parterze znajdzie się przedszkole dla 150 dzieci (6 grup) oraz żłobek dla 100 najmłodszych(4 grupy). W szkole powstanie również nowa świetlica, stołówka oraz aula. Inwestycja ta to kolejny element realizacji programu prezydenta Tomasza Andrukiewicza.

Wjazd główny wraz z głównym wejściem  przewidziano od strony ul. Św. Wojciecha. Po stronie zachodniej projektowanego budynku przewidziano ciąg pieszo-jezdny, który będzie jednocześnie pełnić funkcję drogi przeciwpożarowej i drogi dojazdowej do zaplecza kuchennego. Teren pomiędzy projektowanym, a istniejącym budynkiem będzie pełnił funkcję dziedzińca wewnętrznego z nasadzeniami zieleni i ciągami pieszymi.

Zakres prac obejmuje:
• wykonanie robót rozbiórkowych oraz ziemnych
• budowę budynku szkoły
• przebudowę pomieszczeń w istniejącym budynku szkoły
• wykonanie oświetlenia zewnętrznego
• wykonanie nowych dojść pieszych i dojazdów do budynku
• zagospodarowanie terenu zielenią, w tym: wykonanie trawników, nasadzeń
• wykonanie elementów małej architektury: ławki i kosze

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu „PRIBO-EPB” z Ełku.