Zakończyła się pierwsza edycja konkursu "Polska Moja Ojczyzna", do którego przystąpiło 21 szkół z terenu Mazur. Dziś (09.06) w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie, podczas którego laureatów nagradzała Senator RP Małgorzata Kopiczko.

Konkurs powstał dzięki inicjatywie Senator RP Małgorzaty Kopiczko przy współpracy z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Celem konkursu było kształcenie patriotyzmu wśród dzieci, rozwijanie postaw prospołecznych, zaangażowanie dzieci przy wspólnej pracy, rozszerzenie wiedzy na temat historii swojego państwa. Oceniane były różnorodne kreatywne działania szkół o charakterze patriotycznym, m.in. konkursy plastyczne, wystawy makiet, przedstawienia, kartki do żołnierzy, apele.

W konkursie wzięło udział 21 szkół z 8 powiatów mazurskich. 

I miejsce zajął Zespół Szkół w Drygałach.

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku.

Wyróżnienia otrzymały szkoły:
- Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku.
- Szkoła Podstawowa w Grabowie
- Szkoła Podstawowa w Galwieciach

Wszystkie obecne na rozstrzygnięciu konkursu dzieci otrzymały dyplomy oraz gadżety ufundowane przez Biuro Senatorskie Małgorzaty Kopiczko. Natomiast na laureatów czeka wycieczka do Sejmu i Senatu w Warszawie. Dzieci ze zwycięskiej szkoły będą mogły 20 czerwca jeszcze bardziej poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania naszego Państwa.

Konkurs podsumowała inicjatorka, Małgorzata Kopiczko, Senator RP - Pierwszą edycję konkursu oceniam bardzo dobrze, ponieważ przystąpiło do niej wiele szkół. Cenne inicjatywy i wydarzenia, których podjęły się te szkoły są godne naśladowania i trzeba to promować. Konkurs nie tylko poszerza wiedzę historyczną o Polsce, ale również kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne, Jest ważne, abyśmy mówili o naszym kraju i jego historii.

Zdaniem młodych laureatek II miejsca, Kingi, Klaudii i Marty z SP2 w Ełku, bycie patriotą nie jest trudne. Natomiast najlepszą częścią działań, w których brały udział w ramach konkursu było rozdawanie przechodniom kotylionów, flag Polski oraz broszur o generale Józefie Piłsudskim.

Czy konkurs "Polska Moja Ojczyzna" zawita jeszcze w mazurskich szkołach?
Tak, na pewno będziemy przygotowywać się do kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku. - zapewnia Małgorzata Kopiczko.