W ostatnim czasie pojawiła się w Ełku informacja o Projekcie, z którego mogą skorzystać osoby niepracujące. W związku z licznymi pytaniami chcielibyśmy uzyskać więcej informacji.

+ Do kogo skierowany jest projekt?

- Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących powiat ełcki, które ukończyły 30 rok życia, posiadają wykształcenie maksymalnie średnie oraz są osobami niepracującymi.

+ Czego dotyczy projekt  i na co mogą liczyć jego uczestnicy?

- Każdy z uczestników Projektu odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym podczas, którego  ustali wspólnie z nim jakie są jego potrzeby np. czy potrzebuje jakiegoś przeszkolenia, kursu, czy też płatnego stażu a może i jednego i drugiego.  Osoby, które wezmą udział w szkoleniach zawodowych otrzymają stypendium w wysokości 970 zł brutto. Natomiast osoby, które będą odbywały staż otrzymają stypendium w wysokości 1200 zł brutto za każdy miesiąc stażu, czyli łącznie 7200 zł brutto.  

+ Czy wzięcie udziału w projekcie wiąże się z jakimiś kosztami?

- Projekt jest dofinansowany ze środków EFS i w związku z tym jest bezpłatny .

Gdzie można zgłosić się do udziału w Projekcie?

- Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 48D lok. 3 (I piętro) w godz. 8:00 – 16:00 lub prosimy o kontakt pod numerem 50 55 22 337.

+ Jak nazywa się Projekt?

- Nasz projekt nazywa się Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niewykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat ełcki”.

+ Co decyduje o tym, kto dostanie się do Projektu?

- Decyduje o tym m.in. kolejność zgłoszenia, dlatego prosimy  osoby zainteresowane by nie zwlekały z odwiedzeniem naszego Biura Projektu.