Nowoczesne laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym Internetem pozyskane w ramach grantu pn. ,,Zdalna Szkoła” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostały przekazane do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez powiat ełcki.


Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych odebrali komputery, które pozwolą na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji w czasie epidemii. Sprzęt przydatny do nauczania na odległość trafił do uczniów i nauczycieli według następującego podziału:

- Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku - 10 sztuk,

- Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku - 5 sztuk,

- Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku - 4 sztuki,

- Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku - 9 sztuk,

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku - 9 sztuk,

- I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku - 3 sztuki.

Grant „Zdalna Szkoła” przyczyni się również do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Całkowita wartość grantu, pozyskanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wynosi prawie sto tysięcy złotych.    

Źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Ełku