Mimo że rok szkolny 2018/2019 trawa od miesiąca, to już dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat, w którym podaje, kiedy będzie zakończenie roku szkolnego.


W komunikacie z MEN czytamy, że „zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 przypada na w piątek, 21 czerwca 2019 roku”. Dzień wcześniej uczniowie będą mieli wolne z powodu święta, ponieważ w kalendarzu wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało.

Czy uczniowie mają szanse na wcześniejsze zakończenie roku i odebrania świadectw?
Jak podaje MEN, data zakończenia szkoły jest sztywna i nie ma możliwości jej przesunięcia. „W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek, 21 czerwca 2019 roku. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona” - czytamy w komunikacie MEN.

Jako podstawę prawną Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. ”Data zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach jest określona w przepisach § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), który stanowi, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca”.