Dziś o północy poznaliśmy wyniki matur, są one nieznacznie lepsze w stosunku do roku ubiegłego.

Już dziś tegoroczni maturzyści przekonają się, jak im poszły egzaminy maturalne.  Indywidualne wyniki matur każdy maturzysta mógł sprawdzić o północy. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło 258 372 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Spośród nich maturę zdało 205 361  maturzystów, czyli 79,5%.  Natomiast tym którym uwinęła się noga podczas egzaminu jest 38 771  maturzystów, czyli 15% spośród wszystkich egzaminowanych. Mają Oni prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu. 

Zmiany - W tym roku po raz drugi maturzyści zdawali nową maturę. Zmiany dotyczą matury ustnej, a dokładnie zrezygnowano z przygotowania i omówienia własnego tematu i wrócono do dawnej formy losowania pytań. Tegoroczną nowością było również umożliwienie wniesienia półlitrowej butelki wody mineralnej na egzamin maturalny, oraz możliwość zrobienia zdjęcia swojej pracy.

Liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Ełku sklasyfikowane zostało w województwie Warmińsko - Mazurskim na 3 miejscu. 
W skali kraju na 113 miejscu. 
Natomiast II Liceum Ogólnokształcące im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego sklasyfikowane zostało na 23 miejscu w województwie.