Na ostatniej Sesji Rady Miasta mieliśmy bardzo ciekawą prezentację dotyczącą wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2015/2016. Test sprawdzał umiejętność czytania, pisania, rozumowania, korzystania z wiedzy w praktyce oraz korzystania z informacji. Jak zaprezentowali się nasi uczniowie ?


Z poniższego wykresu wynika, że najlepiej w Ełku wypadła SP nr 7 z wynikiem 69 % (poziom wysoki). 
Drugie miejsce zajęły SP nr 6 i SP nr 5 z wynikiem 67 % (poziom powyżej średniej). 
Następnie SP nr 4 – 63% (poziom średni), SP nr 9 – 60 % (poziom średni), SP nr 3 – 58 % (poniżej średniej) i SP nr 2 - 55 % - (poziom niski).
Podsumowując. Ełccy szóstoklasiści, a było ich 563, spisali się dobrze. 101 osób osiągnęło wynik na poziomie wysokim, 335 na poziomie średnim, a 127 na poziomie niskim. Osiągnięte wyniki są w części szkół powyżej średniej województwa warmińsko-mazurskiego (60 %) i powyżej średniej krajowej (63 %). 
Wkrótce wyniki dotyczące naszych gimnazjalistów.


Opracowanie : Ireneusz Dzienisiewicz   Łączy Nas Ełk - facebook