Powiatowy Urząd Pracy w Ełku od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. realizuje Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (IV)"w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Pod działania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.