W ramach programu Enterprise Europe Network, Park Naukowo-Technologiczny zaprasza na spotkanie konsultacyjne przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Spotkania mają charakter konsultacji indywidualnych. Termin spotkania przewidziany jest na dzień 30 lipca 2020 r. natomiast zgłoszenia dla chętnych przedsiębiorców przyjmowane są do dnia 23 lipca 2020 r.

Już 30 lipca br. zapraszamy do PNT w Ełku na indywidualne spotkania/konsultacje dla MŚP z przedstawicielami sieci Enterprise Europe Network.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23.07 br. na adres e-mail info@technopark.elk.pl 

W zgłoszeniu należy podać temat – spotkanie EEN 30.07.2020 / nazwę i profil firmy / dane kontaktowe.

Godziny spotkań zostaną wyznaczone indywidualnie.

OFERTA SIECI EEN to m.in.

 • Wyszukanie oraz wybór najlepszego źródła finansowania działalności
 • Poszukiwanie kontrahentów zagranicznych – zapytania indywidualne, zamieszczanie profilu firmy w największej zaufanej bazie firm
 • Organizacja sesji B2b – możliwość spotkania partnerów zagranicznych na indywidualnych spotkaniach wg umówionego grafika spotkań
 • Dostarczanie analiz rynku, pomoc przy przygotowywaniu: oferty firmy, strategii, modelu biznesowego, planu marketingowego
 • Obsługa klientów wg indywidualnych potrzeb firm
 • Audyt innowacyjności – badanie poziomu innowacyjności firm w oparciu o benchmarking

Dzięki finansowaniu działalności Sieci przez Komisję Europejską oraz budżet państwa, usługi EEN są bezpłatne dla wszystkich przedsiębiorców oraz osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.

Sieć EEN dostarcza informacje o dostępnych źródłach finansowania działalności przedsiębiorstw, a w szczególności w zakresie:

 • wsparcia działalności eksportowej,
 • finansowania inwestycji w nowoczesne technologie, w tym rozwiązania pozwalające na optymalizację procesów produkcji oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko,
 • finansowania projektów związanych z wykorzystywaniem wzornictwa przemysłowego i wprowadzaniem nowych produktów i usług na rynek

Konsultanci EEN wspierają firmy w rozwoju innowacyjnym poprzez:

 • sprawdzenie poziomu innowacyjności firmy na tle innych europejskich przedsiębiorstw,
 • opracowanie rekomendacji usprawniających zarządzanie innowacjami,
 • dostarczanie informacji na temat źródeł finansowania projektów badawczo-rozwojowych, w tym o Programie Horyzont 2020.

Dzięki istniejącym punktom kontaktowym w ponad 60 krajach Sieć EEN wspiera przedsiębiorstwa w poszukiwaniu potencjalnych partnerów biznesowych poprzez:

 • organizację wyjazdów na targi i misje gospodarcze,
 • organizację spotkań biznesowych w Polsce jak i za granicą,
 • prowadzenie międzynarodowej bazy ofert współpracy.
więcej na: