W okresie od 2 września do 27 grudnia 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju wpłynęły 469 275 wniosków, z czego 231 605 osób otrzymało już świadczenie specjalne. Na Warmii i Mazurach wniosków wpłynęło 20 165 a 9 322 osobom zostało przyznane świadczenie. W skali kraju ZUS wydał nieco ponad 34 tys. decyzji odmownych. Przede wszystkim ze względu na brak niezdolności do samodzielnej egzystencji (75 proc.), przekroczenie kryterium 1600 zł (24 proc.), mieszkanie zagranicą (73 decyzje), przebywanie w zakładzie karnym (20 decyzji), wiek poniżej 18 roku życia (48 decyzji).