Trwa nabór do projektu : „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”. Młode firmy mogą zyskać nawet do 200 tys. euro.

Masz mniej niż 35 lat i pomysł na innowacyjny produkt lub usługę, ale potrzebujesz wsparcia?

Zgłoś się do projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”.

 

„Hub of Talents” (HoT) to wspólny projekt technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T). Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia.

Dzięki współpracy BPN-T, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Elbląskiego Parku Technologicznego, Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o. oraz Parku Naukowo

-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., będziesz mógł wybrać miejsce, w którym eksperci pomogą Ci rozwinąć Twoją innowacyjną firmę. W każdym z sześciu miast partnerskich: Białymstoku, Elblągu, Ełku, Łomży, Olsztynie i Suwałkach odbędą się odrębne cykle inkubacji.

W tworzenie platformy startowej Hub of Talents zaangażowanych jest ponad 50 podmiotów: uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, funduszy kapitałowych i aniołów biznesu. Są też z nami duże firmy: CISCO Systems Poland sp. z o.o i Samasz Sp. z o.o., które młodym pomysłodawcom udzielą m.in. wsparcia mentorskiego i doradztwa związanego z wykorzystaniem technologii.
 

Czy Platforma startowa jest dla Ciebie?

Tak, jeżeli:

– nie ukończyłeś (-aś) 35 lat,

– masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę, które nie były przedmiotem prowadzonej wcześniej działalności biznesowej,

– marzysz o zbudowaniu własnej firmy,

– zarejestrujesz spółkę na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko – mazurskiego.

Jakie korzyści daje uczestnictwo w Platformie?

– udział w innowacyjnym, kompleksowym programie akceleracyjnym, oferującym szkolenia, warsztaty, indywidualny mentoring, coaching biznesowy, pomoc technologiczną, obsługę księgową i prawną, doradztwo podatkowe oraz wsparcie marketingowe,

– udostępnione przestrzenie do pracy biurowej,

– przynależność do budowanej sieci powiązań młodych przedsiębiorców z władzami samorządowymi, doświadczonymi przedsiębiorcami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu,

– przygotowanie zweryfikowanego rynkowo, rentownego i skalowalnego modelu biznesowego Twojego produktu lub usługi,

– mając dopracowany innowacyjny produkt/usługę i przygotowany model biznesowy, będziesz mógł/a ubiegać się o bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania startupu w wysokości do 200 tys. euro z Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Więcej informacji oraz rekrutacja na stronie: startupplatforms.gov.pl

Informacji o programie udzielają:

  • w Białymstoku: Milena Kulesza – Kierownik Działu Promocji i Rozwoju BPN-T, tel.: +48 85 733 39 55, e-mail: m.kulesza@bialystok.bpnt.pl
  • w Olsztynie: Magdalena Ben-Rynkiewicz – Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości OPN-T, tel.: +48 89 612 05 05, e-mail: m.ben-rynkiewicz@opnt.olsztyn.pl
  • w Elblągu: Agnieszka Owsianko – Specjalista ds. kadrowo-administracyjnych EPT, tel.: +55 239 34 67, e-mail: biuro@ept.umelblag.pl
  • w Ełku: Ewa Wasilewska – Specjalista ds. rozwoju PNT w Ełku, tel.: 728 349 899, e-mail: e.wasilewska@technopark.elk.pl
  • w Łomży: Irena Wiska, tel.: 506 149 930, e-mail: irenawska@wp.pl
  • w Suwałkach: Mariusz Szmidt, tel.: 531 155 110, mariusz.szmidt@park.suwalki.pl.


Więcej na stronie technoparku : http://technopark.elk.pl/oferta/platformy-startowe/