W majowym pożarze w miejscowości Woszczele cały swój dobytek straciły 4 rodziny. Tylko razem możemy im pomóc.
Budynek w obecnym stanie nie nadaje się do zamieszkania. Zniszczeniu uległa cała konstrukcja dachu wraz z pokryciem, a mieszkania w trakcie akcji gaśniczej zostały całkowicie zalane. Meble, sprzęty i większość innych rzeczy nie nadaje się już do użytkowania. Gmina Ełk zaproponowała rodzinom tymczasowe zakwaterowanie i opłacenie kosztów pobytu w Bursie Szkolnej w Ełku. Trzy rodziny zadecydowały, że będą mieszkać u swoich rodzin, jedna z nich przebywa w bursie. Poza tym gmina zapewniła bezkosztowe oględziny spalonego budynku przez inspektora nadzoru budowlanego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił doraźnej pomocy finansowej z tytułu zdarzenia losowego oraz udzielił wsparcia w formie pracy socjalnej, pomocy psychologicznej i opłaca koszty pobytu w bursie. Poza tym po pożarze dwie rodziny zostały objęte programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Potrzeby są jednak znaczenie większe.

– W niespełna godzinę 4 rodziny, składające się z 12 osób, straciły dach nad głową oraz znaczną część dorobku całego swojego życia – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Dlatego apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej, jak i finansowej, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem i udzielili wszelkiej pomocy rodzinom w odbudowie ich „wspólnego domu”.

Sytuacja poszkodowanych rodzin była też jednym z tematów ostatniego posiedzenia Rady Przedsiębiorczości, podczas którego Wójt Tomasz Osewski zaapelował do lokalnych przedsiębiorców, zarazem członków Rady, o pomoc.”””

Zostaliśmy poproszeni o udostępnienie tej informacji od Strażaka z OSP w Woszczelach, który brał udział w tej akcji, w pożarze domu, swojego domu. On jak i inne rodziny stracili dobytek w tym pożarze i potrzebna jest pomoc na odbudowanie dachu i poddasza.

tekst i źródło : strażakpolska.pl


Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Woszczele
nr 27203000451110000004063240
z dopiskiem „Pomoc dla ofiar pożaru Woszczele”