Mieszkańcy Gminy Ełk, ale także i innych gmin z powiatów ełckiego (z wyłączeniem miasta Ełku), gołdapskiego oraz oleckiego, mogą wziąć udział w bezpłatnym kursie żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego. Na kursy wszystkich chętnych zaprasza Stowarzyszenie Sportowe Pasje w Stradunach.


Celem projektu jest upowszechnianie sportów wodnych wśród mieszkańców terenów wiejskich w gminie Ełk, w tym młodzieży oraz przedsiębiorców z branży turystycznej. Stowarzyszenie Sportowe Pasje poprzez bezpłatne kursy chce podnieść kompetencje osób z obszarów wiejskich.

Kurs na żeglarza jachtowego odbędzie się w dwóch trybach. Tryb ciągły, 10-dniowy ma rozpocząć się 10 sierpnia 2017 r., zaś weekendowy, który zakłada 5 spotkań w soboty i niedzielę zaplanowano na wrzesień. Zdobyte kwalifikacje na kursie na żeglarza jachtowego (od 14 roku życia) będą uprawniały do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń, a także jachtów żaglowych o długości do 12 metrów na morzu, po morskich wodach wewnętrznych, a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.

Kurs na sternika motorowodnego potrwa trzy dni, dedykowany jest dla dorosłych i młodzieży od 14 roku życia. Zdobyte kwalifikacje uprawniać będą do prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczenia mocy silnika po wodach śródlądowych, ponadto bez ograniczenia mocy silnika, po wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej – jachty motorowe do 12 m długości.

Ilość miejsc jest ograniczona!


W ramach kursów organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę, szkolenie praktyczne i teoretyczne, sprzęt do szkolenia wraz ze środkami asekuracyjnymi, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.
Karta zgłoszenia na kurs – Żeglarz jachtowy
Zgłoszenia - e-mail: sportowepasje@gmail.com lub osobiście

Kursy realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.